Patoloģiskās anatomijas nodaļas rekonstrukcija

2011.gada jūnijā pabeigta Patoloģiskās anatomijas nodaļas rekonstrukcija

Situācijas apraksts:
Patoloģiskās anatomijas nodaļa ar histoloģisko un citoloģisko laboratoriju, un telpām mirušo uzglabāšanai līdz rekonstrukcijai atradās ēkā Patversmes ielā, ko Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca nomāja no pilsētas pašvaldības. Šī ēka ir celta 1900.gadā, tās telpas un infrastruktūra ir morāli un fiziski nolietojusies, un tās tālāka ekspluatācija, neveicot kapitālus remontdarbus, nebija iespējama. Turklāt ēka atradās ārpus slimnīca teritorijas.
Projekta ieguvumi:

Pēc projekta īstenošanas nodaļa ieguva jaunas, rekonstruētas telpas vienotajā slimnīcas kompleksā Inženieru ielā 60, kur nodaļas vajadzībām rekonstruēta ēka. Tādā veidā tika optimizēti ekspluatācijas izdevumi un veicot efektīvāku līdzekļu un resursu pārvaldi tika nodrošināta pieejamība histoloģiskajiem un citoloģiskajiem izmeklējumiem vienotā slimnīcas kompleksā. Jaunajās telpās ir atbilstoši mūsdienu prasībām modernizētas mirušo uzglabāšanas telpas, laboratorijas, sekciju zāles, kā arī personāla telpas.
Projektu īstenoja:
Projekta izstrādātājs: SIA "ASSETS AD"
Būvfirma: SIA "Pilsbūve"
Būvuzraugs: Vitālijs Svenčs
Projektu finansēja:

85% finansējumu nodrošināja ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 13,21 % valsts budžets un 1,79 % Ventspils pilsētas dome.