Otrā kārta

 Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir uzlabot SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem – it īpaši Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novada iedzīvotājiem - veicot SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kā reģionālās daudzprofilu slimnīcas infrastruktūras optimizāciju, sakārtošanu un veicot atbilstošus energoefektivitātes pasākumus, piemērojot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, kā rezultāta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti.

 Projekta aktivitātes:

 Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ir 7 795 797 EUR, kas ietver ES projekta attiecināmās izmaksas 7 245 040 EUR apmērā, tai skaitā 6 101 048 EUR (84,21%) no ERAF, 419 488 EUR (5,79%) no valsts, 724 504 EUR (10%) no SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (t.sk. Talsu novada un Rojas novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā 677 371 EUR), kā arī neattiecināmās izmaksas 550 756 EUR apmērā.

 Projekta termiņi:

 No 2012.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 28.februārim.