Prezentēs Ventspils pašvaldības plānus Integrētās aprūpes sistēmas ieviešanā

INCA

Trešdien, 13. augustā, Rīgā notiks Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas organizētais seminārs “Digitālās tehnoloģijas aprūpei un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai”, kurā tiks prezentēti Ventspils pašvaldības plāni Integrētas aprūpes sistēmas ieviešanā.


Ventspils pašvaldībā tiek īstenots projekts „Integrētās aprūpes sistēmas ieviešana Ventspils pilsētā” (INCA), kura mērķis ir elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izveidošana un sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde arteriālās hipertensijas slimniekiem vecākiem par 65 gadiem, kuriem nepieciešama sociālā un medicīniskā aprūpe mājās, kuras rezultātā tiks veicināta šo personu sociālā iekļaušana un uzlabota dzīves kvalitāte.

Seminārā tiks diskutēts par digitālo tehnoloģiju izmantošanu aprūpei un senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai, tā dalībnieki tiks iepazīstināti ar e-prasmju veicināšanas un citām atbalsta iniciatīvām senioriem, kā arī tiks apspriesti Latvijas situācijai piemērotākie risinājumi un iezīmēti nākotnes attīstības virzieni. Kā viena no šādām atbalsta iniciatīvām senioriem ir INCA projekts.

Sabiedrības novecošanās ir nopietns izaicinājums Eiropas ekonomikai, jo īpaši ņemot vērā finanšu krīzes ietekmi, tādēļ ir svarīgi pārskatīt sociālās aprūpes sistēmu, lai padarītu to efektīvāku. Nesen veiktie pētījumi liecina, ka arvien lielāks skaits vecu cilvēku var izmantot tiešsaistes pakalpojumus un ka modernās IKT un AAL (Ambient Assisted Living) tehnoloģijas var radikāli uzlabot to dzīvi.

INCA projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas Informāciju un Komunikāciju Tehnoloģijas Politikas atbalsta programmas (ICT PSP) ietvaros (Projekta numurs 621006). Projekta realizētājs Ventspilī ir Ventspils pilsētas Sociālais dienests un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Vairāk informācijas par projektu var atrast mājas lapā www.in3ca.eu.