Talsu filiālē darbu uzsākusi par Eiropas Savienības līdzekļiem iegādāta datortomogrāfijas iekārta Siemens Somatom go.Up

slimnica

ERAF projekta ietvaros Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē ir pabeigti jaunas datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanas darbi, un kabinets ir atsācis pacientu pieņemšanu.

Iepriekšējā datortomogrāfijas iekārta bija novecojusi un tās tālāka lietošana bija apgrūtināta. Reģiona iedzīvotājiem ir nepieciešama vislabākā aprūpe, un jaunā iekārta to nodrošina.

Salīdzinot ar iepriekšējo iekārtas modeli, jaunā iekārta (32 griezuma slāņi) ir divreiz ātrāka – 16 slāņu iekārta ir nomainīta ar pacientiem daudz ērtāku un tiešais izmeklēšanas laiks ir kļuvis īsāks. Pacientiem uz jaunās iekārtas ir jāpavada īsāks laiks, un izmeklēšanas kvalitāte ir augstāka.

Jaunās iekārtas nozīmīgākā īpašība ir zemāks starojums, kuru saņem pacients izmeklējumu laikā, un augstāka attēlu kvalitāte. Iekārtā ir jaunākās starojumu samazināšanas tehnoloģijas – interatīva rekonstrukcija, skanēšanas režīmi darbam ar protēzēm un jaunākā tendence datortomogrāfijā – izmeklējumi ar samazinātu starojuma enerģiju.

Rūpējoties par agrīno onkoloģisko diagnostiku, iekārta ir nokomplektēta ar datorizētu plaušu veidojumu atrašanas programmatūru, kura automātiski iezīmēs tos veidojumus, kuriem nepieciešama īpaša uzmanība. Programma ir papildināta ar atrasto un iezīmēto aizdomīgo veidojumu 3D analīzes programmu, kura iespējo šo veidojumu sadalīšanu apakšstruktūrās, papildinot ar tilpuma un izmēru mērījumiem. Pacienti ātrāk saņem radiologa slēdzienu un nepieciešamības gadījumā ātrāk uzsāk ārstēšanos programmās, kurām valsts un pašvaldība pievērš īpašu uzmanību – onkoloģijā jeb vēža ārstēšanā.

Lai diagnozi varētu uzstādīt ātrāk un kvalitatīvāk, iekārta nodrošina automatizētu mugurkaula un ribu attēlu rekonstrukciju ar divām programmām, kas attēlus veido atbilstoši pacienta anatomijai. Iekārta darbojas ar samazinātiem metāla svešķermeņu vai protēžu izraisītiem attēlu traucējumiem, izmantojot iekārtas tehniskās iespējas. Iekārtas komplektā ir arī asinsvadu kalcifikātu novērtēšanas programmatūra un asinsvadu automatizētas analīzes rīki.

Iekārta izmeklēšanas laikā saudzē pret starojumu jūtīgās ķermeņa daļas – vairogdziedzeri un acis, jo tās komplektācijā ir īpašs saudzējošs režīms.

Pateicoties Ventspils pilsētas pašvaldībai, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadībai, kā arī Saeimas deputāta, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas anesteziologa, reanimatologa Gundara Daudzes aktīvai līdzdalībai, Veselības ministrija akceptēja iekārtu iegādi un ERAF projekta "SIA „Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība" ietvaros Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē tika iegādāta datortomogrāfijas iekārta. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāle strādā arī ar modernu endoskopijas iekārtu komplektu un laparoskopisko operāciju iekārtu, kura arī iegādāta šī ERAF projekta ietvaros.

Datortomogrāfijas pakalpojumi pieejami ar iepriekšēju pierakstu Talsu filiāles reģistratūrā klātienē vai pa tālruni 632 59997.

23.08.2018.