Uzsākta Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūves būvprojekta izstrāde

4. jūnijā SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” parakstīja līgumu ar SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs” par būvprojekta izstrādi Ventspils slimnīcas Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas pārbūvei un šobrīd uzsākts aktīvs darbs pie būvniecības ieceres izstrādes.

No kreisās SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs” valdes loceklis Arnis Balčus, PI “Komunālā pārvalde” direktors Andris Kausenieks, Arhitekts Gundars Vīksna, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas  galvenais ārsts Edijs Ilziņš, valdes priekšsēdētājs Juris Lācis, Uzņemšanas nodaļas vadītājs, kardiologs Ņikita Nazarenko, valdes loceklis Dainis Gīlis, ERAF projekta vadītāja Kristīne Puriņa, PI “Komunālā pārvalde” projektu vadītāja Zane Spudiņa, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas  Saimnieciski tehniskā dienesta vadītājas vietnieks ekspluatācijas un attīstības jautājumos Ģirts Grauze un Saimnieciski tehniskā dienesta vadītāja Maija Ķeņģe.

 

Būvprojekta izstrādes mērķis ir veikt būtiskas izmaiņas Uzņemšanas nodaļas plānojumā, pārveidojot to par slēgtu Neatliekamās medicīnas nodaļu ar nodalītām plānveida un akūto pacientu plūsmām. Šādā nodaļā tiks daudz kvalitatīvāk nodrošināta pacientu šķirošana jeb triāža, lai uzlabotu pacientu drošību un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kvalitāti akūtajiem pacientiem, ierobežotu infekciju izplatību. Nodaļā tiks izveidota arī akūto pacientu zāle, kurā pacientus būs iespējams izvietot uz guļratiem un pieslēgt pie novērošanas monitoriem, tādējādi nodrošinot pacientiem drošākus un diskrētākus apstākļus.

Apjomīga modernizācija skars arī Ventspils slimnīcas Laboratorijas ēku, kurā nav veikti remonti kopš 1998. gada. Laboratorijas ēka pārbūves rezultātā tā tiks savienota ar slimnīcas galveno korpusu, izveidojot pacientiem ērti pieejamu, no galvenās reģistratūras nodalītu, ambulatoro laboratoriju. Laboratorijas analīžu apstrādes un darba telpas tiks modernizētas, nodrošinot darba vides atbilstību starptautisko standartu prasībām.

Laboratorijas un Uzņemšanas nodaļas pārbūves būvprojekta izstrāde plānota 2020. – 2021. gadā, savukārt būvdarbi – 2022. – 2023. gadā. Pārbūves darbi tiks veikti ERAF projekta “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis uzsver, ka, pārbūves ietvaros realizējot slimnīcas attīstības stratēģiju, tiks izveidota pieaugošajam pacientu skaitam atbilstoša neatliekamās palīdzības nodaļa ar nodalītām pacientu plūsmām, kā arī pacientiem būs pieejama mūsdienīga un ērta laboratorija veselības novērtēšanai un slimību diagnostikai.

SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs”, kura galvenais birojs atrodas Liepājā, ir 30 gadu pieredze gan privātu, gan sabiedrisku objektu būvprojektu izstrādē visā Latvijā, kā arī ārvalstīs. Pēdējos gados īstenotie lielākie realizētie publisko ēku būvprojekti ir tirdzniecības centra “Azur” pārbūve Rīgā, bērnudārza “Zīļuks” jaunbūve Jaunmārupē, Liepājas izglītības iestāžu modernizācijas būvprojekti, energoefektivitātes paaugstināšanas projekti Grobiņā u.c.

11.06.2020.