Turpinās Ventspils slimnīcas Uzņemšanas nodaļas pārbūves projektēšana

Slimnīcai attīstoties, likumsakarīgi rodas nepieciešamība pielāgot arī telpas, lai pacienti un personāls varētu justies droši un ērti, kā arī lai Covid-19 un citos līdzīgos apstākļos būtu iespējams nodalīt pacientu plūsmas.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” turpina paplašināšanos – tiek piesaistīti ārsti, iegādāts aprīkojums, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu pakalpojumu pieejamību reģionā.

Uzņemšanas nodaļas un Laboratorijas būvniecības iecere minimālajā sastāvā ir apstiprināta, tai izsniegta būvatļauja, un turpinās detalizēta būvprojekta izstrāde. Līdz ar šīm pārmaiņām – Uzņemšanas nodaļa tiks nodalīta no jebkuras citas pacientu un personāla plūsmas.

Būtiskākās izmaiņas, ko novērtēs ikviens slimnīcas apmeklētājs, saistītas ar Uzņemšanas nodaļas paplašināšanu un pacientu plūsmu nodalīšanu. Pacienti, kuri Uzņemšanas nodaļā ierodas paši, tiks nodalīti no pacientiem, kurus slimnīcā nogādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Telpas būs plašākas, tādējādi nodrošinot iespēju ievērot distanci. Gaitenis, pa kuru pārvietojas gan pacienti, gan personāls, būs nodalīts no Uzņemšanas nodaļas, turklāt tas būs lēzenāks, lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos.

Līdzās projektēšanas stadijā esošajai Uzņemšanas nodaļai paredzētas arī Diagnostikas nodaļas telpas, līdz ar to - rentgena un datortomogrāfa izmeklējumu telpas būs ērtāk pieejamas apmeklētājiem, kā arī atvieglos stacionārā esošo pacientu nogādāšanu uz izmeklējumu, jo būvniecības iecerē paredzēta arī plašāka uzgaidāmā zona.

Īstenojot Uzņemšanas nodaļas pārbūvi, vienlaikus tiks būtiski pārplānota un pārbūvēta arī slimnīcas Laboratorija, izveidojot modernas atvērtā tipa laboratorijas darba telpas un apvienojot tās ar dežūrlaboratoriju un ambulatoro laboratoriju , tā nodrošinot, ka viss Laboratorijas darbs tiek organizēts vienuviet.

Turpinot īstenot projektu, informēsim par gaidāmajiem uzlabojumiem un pozitīvajām pārmaiņām slimnīcā, no kurām ieguvēji būs gan pacienti, gan personāls. Darbus plānots pabeigt 2022./2023. gadā.