SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ēkas būvniecība Talsos, II kārta

Situācijas apraksts:

Līdz šim slimnīca Talsos atradās tehniski un morāli novecojušās telpās - ēkā, kas sastāv no trīs daļām, kas celtas 1900., 1940., un 1963.gados. Piemēram, ēkas pamati ir nolietojušies par 80%. Nepietiekamas lietus ūdens novadīšanas sistēmas dēļ pagrabā nonāk lietus ūdeņi, kas bojā pagraba sienas. Jaunu ēku uz šādiem pamatiem celt nevar, ko apstiprina arī ekspertu dotie slēdzieni. Kopējais ēkas tehniskais nolietojums 2000.gada sākumā bija 60%, līdz ar to nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, lai uzlabotu ēkas stāvokli. Stacionāra palātas un telpas ārstnieciskā procesa nodrošināšanai neatbilst mūsdienu prasībām, radot nepievilcīgus pacientu uzturēšanas apstākļus. Sanitāro mezglu skaits pacientiem un personālam ir nepietiekošs un neatbilst pastāvošajām normām. Gan nokļūšana uz slimnīcas atbalsta nodaļām, gan iekļūšanai palātās un sanitārajos mezglos slimnīcas ēkā nav piemērotas gan pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem, gan arī pacientu apmeklētājiem, kā arī darbiniekiem.

Aktivitātes mērķis:

Jaunajā slimnīcas ēkā (5155.80 m2 platībā) atrodas traumpunkts, vidēja izmēra stacionārs ar 44 gultas vietām, divām operāciju zālēm, kā arī intensīvās terapijas jeb reanimācijas nodaļa. Tāpat pieejama plaša ambulatorās medicīnas nodaļa ar ģimenes ārstu un speciālistu kabinetiem, rehabilitācijas kabinetu un dienas stacionāru ar ķirurģisko, terapeitisko un ginekoloģisko palīdzību. Projekta īstenošanas rezultātā Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu iedzīvotājiem ir iespēja ārstēties patīkamās, plašās un mūsdienīgi aprīkotās telpās, bet personālam uzlabojas darba apstākļi.

Aktivitātes īstenotāji:

Būvnieki: SIA "Ostas celtnieks"

Būvuzraudzība: SIA „Firma L4”

Autoruzraudzība: SIA „Ozola&Bula”

Aktivitātes stadija:

Talsu jaunā slimnīca nodota ekspluatācijā 2014.gada 08.septembrī.

Aktivitātes finansētāji:

84,21% finansējumu nodrošina ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5,79% valsts budžets, 10% SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" (t.sk. Talsu novada un Rojas novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā).

Aktivitāte tika uzsākta 2012.gada 26.jūlijā un pabeigta 2014.gada 08.septembrī.