Prezentē projekta INCA aktivitātes

INCA

Otrdien, 26. aprīlī, Ventspils Digitālajā centrā notika Ventspils pilsētas sociālā dienesta informācijas diena.

Senioriem projekta Integrētās aprūpes sistēmas ieviešana Ventspils pilsētā (INCA) pārstāvji prezentēja veiktās aktivitātes, sasniegtos rezultātus, kā arī projekta noslēguma pasākumus.

Senioriem bija iespēja uzzināt par to, kā darbojas projektā izstrādātā un aprobētā elektroniskā datu apstrādes un informācijas apmaiņas sistēma, tās integrēšanas iespējām esošajā veselības aprūpes sistēmā, kā arī par šķēršļiem projekta ieviešanas gaitā. Senioru uzmanība tika vērsta arī uz to, ka šādas integrētas aprūpes sistēmas ieviešana ir Eiropas veselības un sociālās aprūpes sistēmas nākotnes attīstības virziens.

Projekta mērķis ir uzsākt integrēto sociālās un sanitārās aprūpes e-pakalpojumu saziņas aprūpes tīklu ieviešanu. Šis ir pirmais mēģinājums Latvijā apvienot sociālo un medicīnisko aprūpi vienā aprūpes sistēmā.

Projekta noslēguma fāzē tiks organizēti informatīvi semināri par veselības profilakses pasākumiem mājas apstākļos. Informācijai par semināru norisi interesenti aicināti sekot līdzi plašsaziņas līdzekļos.

INCA projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas Informāciju un Komunikāciju Tehnoloģijas Politikas atbalsta programmas (ICT PSP) ietvaros (Projekta numurs 621006). Projekta realizētājs Ventspilī ir Ventspils pilsētas Sociālais dienests un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Vairāk informācijas par projektu var atrast mājas lapā www.in3ca.eu.