Talsos jaunās slimnīcas būvniecība turpinās

Talsos jaunās slimnīcas būvniecība turpinās

Pateicoties pozitīvajam tiesas spriedumam, šobrīd aktīvi norisinās Talsu jaunās slimnīcas ēkas būvniecības darbi. Celtniecības veikšanai ir labvēlīgi laika apstākļi un šobrīd notiek pamatu plātnes betonēšana, bet marta vidū jau sāksies slimnīcas ēkas karkasa būvniecība. 

Jau otra tiesu instance – šoreiz Administratīvā apgabaltiesa – ir apmierinājusi Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas lūgumu atļaut Talsu jaunās slimnīcas būvniecības turpināšanu ierosinātās tiesvedības laikā. Jau ziņojām, ka šo prasību decembrī bija apmierinājusi arī Administratīvā rajona tiesa, taču organizācija "Latvijas Zaļā kustība", tās aktīvista Jāņa Matuļa vadībā, šo lēmumu pārsūdzēja.

Atbilstoši 21.februārī paziņotajam Administratīvās tiesas lēmumam, būvniecība varēs turpināties, kamēr notiek organizāciju "Latvijas Zaļā kustība" un "Par sakoptu Latviju" ierosinātā tiesvedība par Talsu jaunās slimnīcas ēkas būvatļaujas atcelšanu. Šāda tiesvedība var ilgt pat vairākus gadus, tādēļ slimnīcas vadība ir gandarīta par pozitīvo tiesas lēmumu un var bez raizēm turpināt objekta celtniecības darbus.

Slimnīcas vadībai jau iepriekš bija pilnīga pārliecība, ka Talsu novada pašvaldība bija izdarījusi visu likumdošanā paredzētajā kārtībā un būvatļauja tika izsniegta tiesiski. Tādēļ ir prieks par iespēju turpināt būvdarbus, jo katra diena šī projekta īstenošanai ir ļoti svarīga. Īstenošanas termiņi ES projektam ir ierobežoti un jau esošās pusotra mēneša garās dīkstāves dēļ slimnīcas vadībai ar atbildīgajām institūcijām būs jāveic sarunas par termiņa pagarinājumu.

Tiesvedība par būvatļaujas apstrīdēšanu vēl turpināsies, taču slimnīcas vadība tic, ka arī tā beigsies slimnīcai pozitīvi, jo pirmstiesas pārbaude faktiski ir notikusi, un nav pamata domāt, ka šī tiesvedība beigsies savādāk.

Slimnīcas galvenais mērķis ir, lai Talsu novada iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt augsti kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. Bet darbiniekiem būtu sakārtota darba vide. Talsenieki jau sen ir pelnījuši jaunu, labiekārtotu slimnīcu, kur var saņemt gan diennakts stacionāros, gan ambulatoros pakalpojumus.

Jau informējām, ka organizācijas "Latvijas Zaļā kustība" un "Par sakoptu Latviju" Administratīvajā rajona tiesā apstrīd Talsu novada domes izsniegto būvatļauju jaunās Talsu slimnīcas būvniecībai. Tādēļ rudenī sāktā ēkas celtniecība tika apstādināta, bet Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca iesniedza tiesai lūgumu atļaut turpināt būvniecību šīs tiesvedības laikā. Lūgums tagad ir apmierināts.

Ierosinātais tiesvedības process slimnīcai rada ievērojamus zaudējumus. Slimnīca ir spiesta tērēt naudu ne tikai advokātu pakalpojumiem, tai nāksies arī segt zaudējumus būvfirmai. Zaudējumi radušies, jo, pārtraucot būvniecības tehnoloģisko procesu, būve bija jāiekonservē, no objekta bija jāizved tehnika. Pie tam celtnieki nepaspēja izdarīt darbus, ko bija plānots paveikt līdz pirmajam sniegam. Tie visi ir neplānoti izdevumi, kas būs jāsedz slimnīcai.

Pateicoties sadarbībai ar Ventspils pilsētas domi, Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai projekta īstenošanai ir izdevies piesaistīt Eiropas Savienības ERAF finansējumu 84,21% apmērā. Kopējās būvniecības izmaksas plānotas – pieci miljoni latu. ERAF sedz 4,3 miljonus latu, no valsts budžeta piešķirti 299 tūkstoši latu. Talsu novada pašvaldība būvniecības darbiem piešķīrusi 471 tūkstoti latu, Rojas novada pašvaldība – 5 tūkstošus latu, bet no slimnīcas līdzekļiem projekta īstenošanā tiks ieguldīti 39 tūkstoši latu. 

 2013.gada 5.martā